Säännöt ja joukkueiden muodostaminen


VIESTIN TARKOITUS

Maakuntaviestin tarkoituksena on lisätä kiinnostusta hiihtourheilua kohtaan, aktivoida seurojen, kuntien ym. tahojen urheilutoimintaa, saada syntymään kunnallinen ja maakunnallinen ME-henki kaikkien hiihdon harrastajien keskuuteen ja muodostaa viestistä talven suurtapahtuma kulloinkin järjestelyvuorossa olevassa maakunnassa


SARJAT JA MATKAT

Viesti hiihdetään kunta-, piiri- tai vapaasti muodostetuilla joukkueilla. Joukkueiden muodostaminen tapahtuu kohdassa osanotto-oikeus ja joukkueiden muodostaminen määritellyllä tavalla.

Viesti on avoin kaikille Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon kunnille, sekä näiden kuntien  asukkaille. Kunta ja piiri voivat osallistua viestiin useammallakin joukkueella.

Osuus Sarja Matka Hiihtotapa

1.Osuus Miehet/Naiset 6 km perinteinen

2.Osuus Miehet/Naiset 3 km perinteinen

3.Osuus N18 tai N35  3 km vapaa

4.Osuus M18 tai M45 3 km vapaa

5.Osuus N16  tai N40 3 km vapaa

6.Osuus M16 tai M55 3 km vapaa

7.Osuus Naiset 3 km vapaa

8.Osuus Miehet/Naiset 6 km vapaa


SARJAT JA MATKAT – Minimaakuntaviesti

Viesti on kuntakohtainen ja joukkueiden muodostaminen tapahtuu kuten maakuntaviestissä.

Nuoremman sarjan tyttö tai poika voi hiihtää vanhemman sarjan osuuden.

Viesti hiihdetään ennen varsinaista maakuntaviestiä. Hiihtotapa on vuorovuosittain perinteinen ja vapaa. Vuoden 2023 miniviesti hiihdetään vapaalla hiihtotavalla.

Osuus Sarja Matka

1.Osuus P/T-14 p 2 km

2.Osuus P/T-12 p 1 km

3.Osuus P/T-10 p 1 km

4.Osuus P/T-8 p 1 km

5.Osuus P/T-8 p 1 km

6.Osuus P/T-10 p 1 km

7.Osuus P/T-12 p 1 km

8.Osuus P/T-14 p 2 km 


SARJAT JA MATKAT – Harrastesarja/koululaisviestit/valtuustosarja

Harrastesarjassa hiihtävät yhteisöt, yhdistykset ja työpaikat (osallistumisoikeutta ei ole

miehissä alle 45 v. ja naisissa alle 35 v. lisenssihiihtäjillä, joilla on voimassa oleva kilpailulisenssi hiihdossa, ampumahiihdossa tai hiihtosuunnistuksessa).

Koululaisviesti on viestikilpailu koulujen ala-ja yläasteen oppilaille. Koulut voivat muodostaa vapaasti neljän hiihtäjän joukkueita. 

Harrastesarjan&koululaisviestin yhteydessä hiihdetään kuntien kunnanvaltuustojen / -hallitusten välinen kilpailu. Valtuustosarjassa voivat hiihtää lautakuntien jäsenet.

Viesti hiihdetään ennen varsinaista maakuntaviestiä omana kilpailuna.

Osuus Sarja Matka Hiihtotapa

1.Osuus Mies/Nainen/Poika/Tyttö 1,3 km vapaa

2.Osuus Mies/Nainen/Poika/Tyttö 1,3 km vapaa

3.Osuus Mies/Nainen/Poika/Tyttö 1,3 km vapaa

4.Osuus Mies/Nainen/Poika/Tyttö 1,3 km vapaa


OSALLISTUMISOIKEUS JA JOUKKUEIDEN MUODOSTAMINEN

Kuntajoukkue

Maakuntaviestin kuntajoukkueiden hiihtäjien on oltava henkikirjoitettuja edustamaansa kuntaan tai hiihtäjien täytyy edustaa kunnan alueelle rekisteröityä seuraa kilpailuvuoden 1.päivänä. Ensisijainen oikeus hiihtäjän valintaan määräytyy asuinkunnan perusteella. Kuntajoukkuetta voi täydentää enintään kolmella jonkin muun samaa maakuntaa edustavan kunnan hiihtäjällä.

Piiri- ja vapaasti muodostettu joukkue

Piirijoukkueen edustajien tulee edustaa piiriin kuuluvaa seuraa tai olla henkikirjoitettuja piiriin kuuluvaan kuntaan. Vapaasti muodostettujen joukkueiden hiihtäjillä tulee olla selkeä yhteys jommankumman maakunnan alueelle joko asumisen, edustamansa seuran,  työpaikkansa tai muun vastaavan yhteisön kautta.

Harrastesarja

Harrastesarjan hiihtäjällä on oltava selkeä sidonnaisuus edustamaansa yhteisöön, yhdistykseen tai työpaikkaan.

Hiihtäjä voi kilpailla vain yhdessä joukkueessa.