Säännöt ja joukkueiden muodostaminen


VIESTIN TARKOITUS

Maakuntaviestin tarkoituksena on lisätä kiinnostusta hiihtourheilua kohtaan, aktivoida seurojen, kuntien ym. tahojen urheilutoimintaa, saada syntymään kunnallinen ja maakunnallinen ME-henki kaikkien hiihdon harrastajien keskuuteen ja muodostaa viestistä talven suurtapahtuma kulloinkin järjestelyvuorossa olevassa maakunnassa


SARJAT JA MATKAT

Viesti hiihdetään kunta-, seura-, piiri- tai vapaasti muodostetuilla joukkueilla. Joukkueiden muodostusjärjestys on edellä mainittu. Kunnalla on oikeus valita hiihtäjät ensin siten kuin osanotto-oikeus ja joukkueiden muodostaminen -kohdassa mainitaan.

Viesti on avoin kaikille Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon kunnille, sekä näiden kuntien seuroille ja asukkaille. Kunta, seura ja piiri voivat osallistua viestiin useammallakin joukkueella.

Osuus Sarja Matka Hiihtotapa

1.Osuus Miehet 6 km perinteinen

2.Osuus Miehet 4 km perinteinen

3.Osuus N18 tai N35  4 km vapaa

4.Osuus M18 tai M45 4 km vapaa

5.Osuus N16  tai N40 4 km vapaa

6.Osuus M16 tai M55 4 km vapaa

7.Osuus Naiset 4 km vapaa

8.Osuus Miehet 6 km vapaa


SARJAT JA MATKAT – Minimaakuntaviesti

Viesti on kunta- tai seurakohtainen. Joukkueiden muodostamisjärjestys on edellä mainittu.

Nuoremman sarjan tyttö tai poika voi hiihtää vanhemman sarjan saman sukupuolen osuuden.

Viesti hiihdetään ennen varsinaista maakuntaviestiä. Hiihtotapa on vuorovuosittain perinteinen ja vapaa. Vuoden 2019 miniviesti hiihdetään vapaalla hiihtotavalla.

Osuus Sarja Matka

1.Osuus P14 v 2 km

2.Osuus T12 v 1 km

3.Osuus P10 v 1 km

4.Osuus T8 v 1 km

5.Osuus P8 v 1 km

6.Osuus T10 v 1 km

7.Osuus P12 v 1 km

8.Osuus T14 v 2 km 


SARJAT JA MATKAT – Harrastesarja/valtuustosarja

Harrastesarjassa hiihtävät yhteisöt, yhdistykset ja työpaikat (osallistumisoikeutta ei ole

miehissä alle 45 v. ja naisissa alle 35 v. lisenssihiihtäjillä, joilla on voimassa oleva kilpailulisenssi hiihdossa, ampumahiihdossa tai hiihtosuunnistuksessa).

Harrastesarjan yhteydessä hiihdetään myös kuntien kunnanvaltuustojen / -hallitusten välinen kilpailu. Valtuustosarjassa voivat hiihtää lautakuntien jäsenet.

Viesti hiihdetään ennen varsinaista maakuntaviestiä omana kilpailuna.

Osuus Sarja Matka Hiihtotapa

1.Osuus Mies/Nainen 2 km vapaa

2.Osuus Mies/Nainen 2 km vapaa

3.Osuus Mies/Nainen 2 km vapaa

4.Osuus Mies/Nainen 2 km vapaa


OSANOTTO-OIKEUS JA JOUKKUEIDEN MUODOSTAMINEN

Kuntajoukkue

Kuntajoukkue muodostetaan jotakuinkin edellisten vuosien tapaan. Maakuntaviestin kuntajoukkueiden hiihtäjien on oltava henkikirjoitettuja edustamaansa kuntaan kilpailuvuoden 1.päivänä. Kuntajoukkuetta voi täydentää enintään kolmella jonkin muun samaa maakuntaa edustavan kunnan hiihtäjällä. Kunnalla on oikeus valita kullekin osuudelle yksi varahiihtäjä, vaikka tämä olisi valittu muuhun kuin kuntajoukkueeseen. Mikäli kuntajoukkueen varsinainen jäsen on estynyt osallistumaan viestiin, varahiihtäjä hiihtää kuntajoukkueessa ja joukkue, josta tämä on siirtynyt, etsii tilalle uuden hiihtäjän. Jos kunta osallistuu useammalla kuin yhdellä joukkueella, varahiihtäjä ykkösjoukkueeseen valitaan kakkosjoukkueesta jne.

Seurajoukkue

Seurajoukkue voidaan muodostaa hiihtäjistä, joita ei ole valittu kuntajoukkueisiin. Seurajoukkueen hiihtäjien tulee olla joukkueen ilmoittavan seuran jäseniä, mutta seurajoukkuetta voi täydentää enintään kolmella saman piirin seuran jäsenellä.

Piiri- ja muu vapaasti muodostettava joukkue

Piirijoukkueen edustajien tulee edustaa edustamaansa piiriin kuuluvaa seuraa tai olla henkikirjoitettuja edustamaansa piiriin kuuluvaan kuntaan. Vapaasti muodostettujen joukkueiden hiihtäjillä tulee olla selkeä yhteys jommankumman maakunnan alueelle joko asumisen, edustamansa seuran, työpaikkansa tai muun vastaavan yhteisön kautta.

Harraste- / haastesarjan joukkue

Harrastesarjan hiihtäjällä on oltava selkeä sidonnaisuus edustamaansa yhteisöön, yhdistykseen tai työpaikkaan.

 

Hiihtäjä voi kilpailla vain yhdessä joukkueessa.

Joukkueet muodostetaan siten, että etuoikeus hiihtäjien valinnassa on kunnilla, toissijaisesti seuroilla ja sen jälkeen yhtäläisesti piiri- ja vapaasti muodostettavilla joukkueilla. Kunnalla on oikeus valita kullekin osuudelle yksi varahiihtäjä, vaikka tämä olisi valittu muuhun kuin kuntajoukkueeseen. Mikäli kuntajoukkueen varsinainen jäsen on estynyt osallistumaan viestiin, varahiihtäjä hiihtää kuntajoukkueessa ja joukkue, josta tämä on siirtynyt, etsii tilalle uuden hiihtäjän. Jos kunta osallistuu useammalla kuin yhdellä joukkueella, varahiihtäjä ykkösjoukkueeseen valitaan kakkosjoukkueesta jne.